Rechten van het kind

door Gastblogger

Sinds 1999 is 12 augustus door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Dag van de Jeugd. Op deze dag wil de VN jongeren over de hele wereld in de spotlight zetten. Wij zijn rondom deze dag eens in de VN en kinderen gedoken. Zo heeft deze organisatie een heus Kinderrechtenverdrag. Hierin staan afspraken die gemaakt zijn met bijna alle Staten in de wereld over verschillende onderwerpen. Hierin is opgenomen wat ‘wij’ kinderen minimaal verschuldigd zijn. Wij waren wel nieuwsgierig wat hier dan precies in staat, dus hier vind je een (korte) samenvatting.

Rechten van het kind:

 • Recht op familie: kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien Tenzij dat niet in het belang is van het kind. De bedoeling van opvoeden is dat het kind zo goed mogelijk wordt begeleid naar zelfstandigheid. Hierbij heeft de overheid de plicht om ouders te helpen.
 • Recht op gezond leven: kinderen hebben recht op een gezond leven, gezond opgroeien en een zo goed mogelijke ontwikkeling. Hierbij hoort ook het recht voor ouders op genoeg zorg voor en na de geboorte.
 • Recht op veiligheid: kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Een leven met liefde en aandacht, zonder geweld.
 • Recht op educatie: alle kinderen hebben recht op onderwijs. Elk land moet volgens het VN-Kinderrechtenverdrag basisonderwijs gratis beschikbaar stellen, voortgezet onderwijs aanmoedigen en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Onder het recht op onderwijs valt ook het recht op passend  onderwijs.
 • Recht op spelen: elk kind heeft recht op vrije tijd en ontspanning. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet voor alle kinderen. Het recht op spelen moet zoveel mogelijk bevorderd worden.
 • Recht op privacy: kinderen moeten worden beschermd tegen inmenging in hun prive- of gezinsleven, huis of briefwisselingen.
 • Recht op participatie: kinderen hebben het recht om gehoord te worden als het gaat om dingen die invloed hebben op hun situatie. Hun mening telt. Kinderen hebben het recht om te participeren.
 • Recht op bijzondere zorg (handicap): kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben recht op bijzondere zorg, voor hen zijn dingen niet zo vanzelfsprekend.
 • Werk: Kinderen moeten beschermd worden tegen economische exploitatie en het uitoefenen van gevaarlijk of schadelijk werk. Ook tegen het verrichten van werk dat onder bepaalde voorwaarden verboden is.
 • Recht op jeugdhulp: kinderen hebben het recht verzorgd, begeleid en opgevoed te worden. Ouders zijn hier als eerst verantwoordelijk voor, maar als dit (tijdelijk) niet lukt moet de overheid kinderen helpen en opvangen.
 • Recht op jeugdstrafrecht: als kinderen te maken krijgen met strafrecht, hebben ze recht op een speciale kindgerichte behandeling. Hierbij maakt het niet uit of kinderen dader of slachtoffer zijn.
 • Recht op migratie: alle rechten uit het verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) gelden voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Dus ook voor kinderen met een migratie-achtergrond. Zij mogen niet gediscrimineerd worden, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben of vanwege hun afkomst.
 • Het belang van het kind: de belangen van het kind moeten altijd in alle beslissingen een eerste overweging vormen. Dit geldt voor de beslissingen die ouders nemen, maar ook voor jeugdhulpverleners, scholen en overheid en gemeenten.

Dit is een hele korte samenvatting, op de website van de Verenigde Naties over kinderrechten kun je de uitgebreide versie lezen. Heb jij weleens nagedacht over kinderrechten en vind je dat deze compleet zijn? Wist je dat de VN ook de rechten van het kind rondom een scheiding opgesteld hebben? Daar schreven we eerder dit artikel over. 

Bron: kinderrechten.nl

Reageer

Jouw e-mail wordt niet zichtbaar gemaakt op de website,
velden met een * zijn verplicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.